ANBI
Naam ANBI Algemene gegevens
Rehoboth Evangelische Gemeente
RSIN/ Fiscaal nummer 8189.29.200

Naam: Christengemeente Rehoboth Stadskanaal

Adres: Hoofdkade 139a
Postcode: 9503 HG

Plaats : Stadskanaal


Samenstelling bestuur 
3 oudsten en 2 diakenen

Alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis. 
Er zijn geen onkostenvergoedingen uitgekeerd

Onze gemeente heeft geen vaste voorganger. 
Sprekers van buitenaf ontvangen een sprekersvergoeding.

Begroting en realisatie Christengemeente Rehoboth 2018
Ontvangsten € 25.550   Realisatie € 33.480
Uitgaven € 25.550          Realisatie € 24.315
Resultaat € 0                   Bate € 9.165          

De gemeente heeft als doel:
Artikel 3 van de statuten
1. Het eren en stimuleren van het eren van God de Vader, die Schepper van Hemel en

   Aarde, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, als Drie-enig God;

2. Het bieden van een geestelijk thuis en een elkaar liefhebbende en voor elkaar

   zorgdragende gemeenschap van mensen die Jezus Christus kennen en belijden als

   Redder;

3. Het bieden van liefdevolle gastvrijheid en ondersteuning aan mensen die zoeken naar

   de zin van het leven en ze wijzen op God en wat Jezus Christus voor heb kan

   betekenen;

4. Het verkondigen en doen verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in woord

   en daad, intern en extern, zowel dichtbij als veraf;

5. Het openbaren, stimuleren en verkondigen of doen verkondigen van een praktische,

   morele levensstijl die is geworteld in het gebod om God lief te hebben boven alles en

   de naaste als jezelf, welk gebod door Jezus Christus is voorgeleefd;

6. Het stimuleren van de hoop die er is in de verwachting van de komst van Jezus

   Christus en de nieuwe hemel en aarde waar geluk, gerechtigheid en vrede zullen

   heersen.


Email: christengemeenterehoboth@hotmail.com


Contactpersoon 
Dhr. E. Vos  Telefoon 06 - 51647648